You are here: Home

Welsh / Cymraeg

Mae anghenion penodol gan ieithoedd llai yng nghyd-destun addysg. Yn aml iawn mae ymarferwyr yn ei chael yn anodd i ganfod atebion i’r anghenion yma.

Un o amcanion LEARNMe yw cynnig canllawiau ac argymhellion polisi ar gyfer rhan-ddeiliaid polisi ac ar gyfer ymarferwyr hefyd. Pwrpas y canllawiau a’r argymhellion hyn yw cynnig amlinelliad ymarferol iawn o sut y gellir diwallu anghenion amlieithrwydd yng nghyd-destun ieithoedd llai. Yn ogystal, fe fyddwn yn canfod sut gall polisïau (echblyg ac ymhlyg) ym maes amlieithrwydd ac amrywiaeth ieithyddol fod yn effeithiol drwy addysg ac i ba bwrpas. Byddwn yn casglu ac yn darparu canlyniadau ymchwil ac yn rhoi profiadau ymarferol ym mas hyrwyddo ieithoedd llai drwy addysg. Diffinnir addysg yn y cyd-destun hwn yn eang i gynnwys addysg ffurfiol ac anffurfiol, addysg i oedolion ac addysg y tu allan i’r addysg ysgol.

Lawrlwythwch y LEARNMe llyfryn.