You are here: Home

Hungarian / Magyarul

A kevesek által beszélt nyelvek tanításához speciális módszerek szükségesek. Gyakran még a szakembereknek, politikai döntéshozóknak is komoly fejtörést okoz a megfelelő megoldás megtalálása.

A LEARNMe projekt úgy próbál segíteni nekik, hogy a gyakorlatban is alkalmazható iránymutatásokat és ajánlásokat fogalmaz meg, melyek egy alap vázlatként szolgálnak annak megértéséhez, hogy mire kell ügyelni a kevesek által beszélt nyelvekkel kapcsolatban. A LearnMe projekt ezen kívül azt is vizsgálni kívánja, hogy az implicit és explicit, többnyelvűséget és nyelvi sokszínűséget érintő politikák mennyire és miben lehetnek hatékonyak az oktatás révén. A témával foglalkozó kutatási eredmények és a gyakorlatban alkalmazott tapasztalatok összegyűjtésével hozzájárul a kevesek által beszélt nyelvek népszerűsítéséhez az oktatás révén. Oktatáson jelen tágabb szövegösszefüggésben a formális és informális oktatást, a felnőttoktatást valamint az iskolarendszeren kívüli tanítást is értjük.

Ismertető letöltése LEARNMe (PDF formátumban).