You are here: Home

Catalan / Català

Les llengües menys difoses tenen necessitats molt especials en l’àmbit de a l’educació. Sovint, els professionals de l’ensenyament, però també els responsables de dissenyar polítiques educatives, es veuen superats a l’hora de trobar solucions per a aquestes necessitats.

L’objectiu del projecte LEARNMe és proporcionar orientacions polítiques i recomanacions a les parts interessades en la política d’aquest àmbit, així com als professionals. Aquestes orientacions i recomanacions estan encaminades a proporcionar una descripció molt pràctica de com es poden abordar les necessitats multilingües de les llengües menys usades. A més a més, esbrinarem en quina mesura i per a quins propòsits poden ser efectives, mitjançant l’educació, les polítiques implícites o explícites sobre multilingüisme i diversitat lingüística. Recopilarem i proporcionarem resultats de recerques, i presentarem experiències pràctiques referents a la promoció, mitjançant l’educació, de les llengües menys usades. Educació, en aquest context, s’entén en una definició àmplia, que inclou l’educació formal i la informal, l’educació d’adults i l’educació extraescolar.

Descarregar el fullet de LEARNMe (format PDF).